ONKOLOGICZNE KOŁO NAUKOWE

Sprawozdanie z działalności Onkologicznego Koła Naukowego za rok 2022/2023 r. (semestr letni)

Statut Onkologicznego Koła Naukowego

Decyzja Rektora o ustanowieniu koła