KOŁA NAUKOWE ELBLĄSKICH PEDAGOGÓW

Koło Naukowe Elbląskich Pedagogów

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

Rok akademicki 2023/2024

Opiekun: dr Piotr Kulikowski, mgr Magdalena Kuligowska

kontakt: p.kulikowski@amisns.edu.pl

Członkowie:

Przewodnicząca Małgorzata Czubak, Pedagogika I stopnia

Mateusz Paradowski

Aleksandra Okońska

Magdalena Paczkowska

Karolina Strzelec

Jacek Szulecki

Patryk Ochałek

Dominika Ługowska

Martyna Golec

Agata Tollak-Szczech

Sylwia Kobas

Oliwia Pogoda

Weronika Pacholczyk

Natalia Menzińska-Hajec

Kaja Dawidziuk

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2022/2023 (semestr zimowy) 

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2022/2023 (semestr letni) 

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2021/2022 (semestr zimowy) 

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2021/2022 (semestr letni)