KOŁA NAUKOWE WNOZ

Koło Naukowe WNoZ
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
Rok akademicki 2021/2022

Koło Naukowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu wyodrębnia pięć sekcji:

○ sekcja pielęgniarstwa – opiekun mgr Helena Dziekańska wojewódzki konsultant ds. pielęgniarstwa chirurgicznego, dr M. Lemska

członkowie:
• Monika Nizio
• Anna Dobrowolska
• Hanna Stępniak
• Milena Chomzy
• Barbara Bylińska
• Anna Wajda
• Marcin Adamiec
• Agnieszka Swiderska
Cel: Przedstawienie i wprowadzenie w zakres działalności i pracy samorządu zawodowego oraz możliwości prowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie szkoleń zawodowych oraz podnoszenia poziomu wiedzy zdrowotnej w wybranych sektorach życia publicznego oraz instytucjach medycznych.

○ sekcja pielęgniarstwa ratunkowego – opiekun mgr Katarzyna Rychcik wojewódzki konsultant ds. pielęgniarstwa ratunkowego
członkowie:

• Marta Wiśniewska
• Mateusz Szast
• Mariola Betlejewska
• Kornelia Niebylska
• Ewa Ryfa
• Klaudia Złotucha
• Kazimierz Domaradzki-Ostoja
Cel: Umożliwienie studentom dostępu do najnowszych informacji dotyczących pielęgniarstwa ratunkowego w Polsce i na świecie, wzbogacanie dotychczasowej wiedzy i nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w przyszłym zawodzie. Działalność sekcji pielęgniarstwa ratunkowego polega na rozwijaniu zainteresowań z dziedziny pielęgniarstwa ratunkowego, pogłębianiu wiedzy oraz kształtowaniu umiejętności praktycznych wśród studentów kierunku pielęgniarstwo.

○ sekcja położnicza – opiekun dr hab. Małgorzata Świątkowska-Freund
członkowie:
• Wiktoria Golau,
• Kamila Lesiak,
• Karolina Brzozowska,
• Klaudia Nabereżna,
• Katarzyna Bursztyn
Cel: poszerzanie wiedzy z zakresu położnictwa i dziedzin związanych tj. neonatologia i ginekologia. Celem koła jest poszerzanie wiedzy położniczej, doskonalenie praktycznych kompetencji w obszarze położnictwa, promowanie zawodu położnej.

sekcja ratownictwa medycznego – opiekun dr Wołoszyn
członkowie:
Daria Borys
Maciej Jurczak
Marcin Rybiński
Sylwester Szyluga
Kamil Chwietczuk
Michał Spychalski
Aleksandra Wróbel
Bartłomiej Zielonka
Milena Brudzy
Karol Kosicki
Joanna Polcyn
Adam Patałuch
Magdalena Spych
Cel: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia teoretyczno-metodologicznego przygotowującego do samodzielnego badania w obszarze ratownictwa medycznego, oraz możliwości czynnego uczestnictwa w procesie zbierania danych podczas badania na temat ,,Wpływ stosowania dwóch technik uciskania klatki piersiowej na głębokość generowanego ugięcia przedniej ściany klatki piersiowej – obserwacja manekinowa”.

sekcja fizjoterapii – opiekun dr G. Mańko
członkowie:
Natalia Winiczenko
Kamil Badewicz
Jakub Baranowski
Karol Mikusik
Hubert Kapowicz
Baeta Obana
Sławomir Garbowski
Aneta Kluczyk
Ewelina Sołtkiewicz

Sekcje zostały ukonstytuowane podczas spotkań wprowadzających (grudzień 2019) oraz zostały zaproponowane terminy regularnych konsultacji każdej sekcji, podczas których przeprowadzone zostaną szkolenia i miniwykłady przygotowujące studentów do udziału w pracach nad zagadnieniami proponowanymi przez Opiekunów.