KOŁA NAUKOWE WNOZ

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2023/2024 (semestr zimowy) sekcja pielęgniarstwo ratunkowe

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2023/2024 (semestr zimowy) sekcja pielęgniarstwo chirurgicznego

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2022/2023 (semestr letni) sekcja położnictwo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2022/2023 (semestr letni) sekcja pielęgniarstwa

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2022/2023 (semestr zimowy) sekcja położnictwo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego pielęgniarstwa ratunkowego 2022/2023 (semestr letni) 

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego pielęgniarstwa chirurgicznego 2022/2023 (semestr letni)

Koło Naukowe WNoZ
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
Rok akademicki 2022/2023

Koło Naukowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu wyodrębnia pięć sekcji:

  • sekcja pielęgniarstwa – opiekun mgr Helena Dziekańska wojewódzki konsultant ds. pielęgniarstwa chirurgicznego, 

Cel: Przedstawienie i wprowadzenie w zakres działalności i pracy samorządu zawodowego oraz możliwości prowadzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie szkoleń zawodowych oraz podnoszenia poziomu wiedzy zdrowotnej w wybranych sektorach życia publicznego oraz instytucjach medycznych.

  • sekcja pielęgniarstwa ratunkowego – opiekun mgr Katarzyna Rychcik wojewódzki konsultant ds. pielęgniarstwa ratunkowego członkowie:

Cel: Umożliwienie studentom dostępu do najnowszych informacji dotyczących pielęgniarstwa ratunkowego w Polsce i na świecie, wzbogacanie dotychczasowej wiedzy i nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w przyszłym zawodzie. Działalność sekcji pielęgniarstwa ratunkowego polega na rozwijaniu zainteresowań z dziedziny pielęgniarstwa ratunkowego, pogłębianiu wiedzy oraz kształtowaniu umiejętności praktycznych wśród studentów kierunku pielęgniarstwo.

  • sekcja położnicza – opiekun dr hab. Małgorzata Świątkowska-FreundCel: poszerzanie wiedzy z zakresu położnictwa i dziedzin związanych tj. neonatologia i ginekologia. Celem koła jest poszerzanie wiedzy położniczej, doskonalenie praktycznych kompetencji w obszarze położnictwa, promowanie zawodu położnej.
  • sekcja ratownictwa medycznego – opiekun mgr Rafał Śledzińsk
  •  

Cel: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia teoretyczno-metodologicznego przygotowującego do samodzielnego badania w obszarze ratownictwa medycznego, oraz możliwości czynnego uczestnictwa w procesie zbierania danych podczas badania na temat ,,Wpływ stosowania dwóch technik uciskania klatki piersiowej na głębokość generowanego ugięcia przedniej ściany klatki piersiowej – obserwacja manekinowa”.

  • sekcja fizjoterapii – opiekun dr G. Mańko

 

Sekcje zostały ukonstytuowane podczas spotkań wprowadzających (grudzień 2019) oraz zostały zaproponowane terminy regularnych konsultacji każdej sekcji, podczas których przeprowadzone zostaną szkolenia i miniwykłady przygotowujące studentów do udziału w pracach nad zagadnieniami proponowanymi przez Opiekunów.