BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Statut Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – pobierz plik

Decyzja założyciela AMiSNS ws. zmiany statutu z dnia 21.12.2021 r. – pobierz plik

Statut Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej – pobierz plik

Decyzja założyciela EUH-E ws. zmiany statutu z dnia 22.10.2021 r. – pobierz plik

Regulamin studiów 14.04.2023 r. – pobierz plik

Regulamin studiów 17.12.2021 r. – pobierz plik
Regulamin studiów 3.04.2020 r. – pobierz plik
Regulamin studiów od 1.10.2019 r. – pobierz plik
Regulamin studiów od 1.10.2017 r. – pobierz plik
Uchwała Parlamentu Studentów z dnia 31.03.2017 r. – pobierz plik
Regulamin studiów od 1.10.2015 r. – pobierz plik

Plany i programy studiów

KIERUNEK LEKARSKI

Harmonogram studiów kierunek lekarski 2023-2024 – pobierz plik

Harmonogram studiów kierunek lekarski 2022-2023 od 01.10.23 r. – pobierz plik

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO (POMOSTOWE) STUDIA I STOPNIA

pielęgniarstwo nabór 2021 – pobierz plik

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA I STOPNIA

pielęgniarstwo nabór 2014 rok – pobierz plik

pielęgniarstwo nabór 2016 rok – pobierz plik

pielęgniarstwo nabór 2017 rok – pobierz plik

pielęgniarstwo nabór 2018 rok – pobierz plik

pielęgniarstwo nabór 2019 rok – pobierz plik

pielęgniarstwo nabór 2020 – pobierz plik

pielęgniarstwo nabór 2021 – pobierz plik

pielęgniarstwo nabór 2022 – pobierz plik

pielęgniarstwo nabór 2023 – pobierz plik

Efekty uczenia się dla kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia obowiązujące od 1.10.2019 r. – pobierz plik

Sylabus pielęgniarstwo studia I stopnia- pobierz plik

sylwetka absolwenta kierunek pielęgniarstwo I stopnia- pobierz plik

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA II STOPNIA

pielęgniarstwo nabór 2018 rok – pobierz plik

pielęgniarstwo nabór 2019 rok – pobierz plik

pielęgniarstwo nabór 2020 rok – pobierz plik

pielęgniarstwo nabór 2021 rok – pobierz plik

pielęgniarstwo nabór 2022 rok – pobierz plik

pielęgniarstwo nabór 2023 rok – pobierz plik

Efekty uczenia się dla kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia obowiązujące od 1.10.2019 r. – pobierz plik

Sylabus pielęgniarstwo studia II stopnia- pobierz plik

sylwetka absolwenta kierunek pielęgniarstwo II stopnia- pobierz plik

KIERUNEK POŁOŻNICTWO STUDIA I STOPNIA

położnictwo nabór 2020 rok – pobierz plik

położnictwo nabór 2021 rok – pobierz plik

położnictwo nabór 2022 rok – pobierz plik

położnictwo nabór 2023 rok – pobierz plik

Efekty uczenia się dla kierunku położnictwo studia I stopnia obowiązujące od 1.10.2020 r. – pobierz plik

sylabus położnictwo – pobierz plik
sylwetka absolwenta kierunek położnictwo – pobierz plik

KIERUNEK POŁOŻNICTWO STUDIA I STOPNIA (pomostowe)

położnictwo (pomostowe) nabór 2021 rok – pobierz plik

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA I STOPNIA

ratownictwo medyczne matryce 2016 rok – pobierz plik

ratownictwo medyczne nabór 2017 rok – pobierz plik

ratownictwo medyczne nabór 2018 rok – pobierz plik

ratownictwo medyczne nabór 2019 rok – pobierz plik

ratownictwo medyczne nabór 2020 rok – pobierz plik

ratownictwo medyczne nabór 2021 rok – pobierz plik

ratownictwo medyczne nabór 2022 rok – pobierz plik

ratownictwo medyczne nabór 2023 rok – pobierz plik

Efekty uczenia się dla kierunku ratownictwo medyczne studia I stopnia obowiązujące od 1.10.2020 r. – pobierz plik

sylabus ratownictwo medyczne – pobierz plik

sylwetka absolwenta kierunek ratownictwo medyczne – pobierz plik

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

fizjoterapia nabór 2015 rok – pobierz plik

fizjoterapia nabór 2016 rok – pobierz plik

fizjoterapia nabór 2017 rok – pobierz plik

fizjoterapia nabór 2018 rok – pobierz plik

fizjoterapia matryce 2018 rok – pobierz plik

fizjoterapia nabór 2019 rok – pobierz plik

fizjoterapia nabór 2020 rok – pobierz plik

fizjoterapia nabór 2021 rok – pobierz plik

fizjoterapia nabór 2022 rok – pobierz plik

Uchwała Senatu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu w sprawie realizacji praktyk na kierunku administracja, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika z dnia 18 grudnia 2020 r. – pobierz

Uchwała Senatu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu w sprawie realizacji praktyk na kierunku administracja, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika z dnia 10 lutego 2021 r. – pobierz

KIERUNEK PEDAGOGIKA

Program studiów I stopnia obowiązujący od 1.10.2021 r. – pobierz plik

Plan studiów I stopnia obowiązujący od 1.10.2021 r. – pobierz plik

Program studiów I stopnia obowiązujący od 1.10.2019 r. – pobierz plik

pedagogika resocjalizacyjna – pobierz plik
pedagogika opiekuńcza i wychowawcza z opieką nad małym dzieckiem – pobierz plik
pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – pobierz plik
terapia zajęciowa z opieką nad osobami starszymi – pobierz plik

pedagogika, studia I stopnia – profil praktyczny

pedagogika resocjalizacyjna – pobierz plik
pedagogika opiekuńcza i wychowawcza – pobierz plik
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z opieką nad dzieckiem – pobierz plik
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – pobierz plik

Efekty uczenia się dla kierunku studiów I stopnia obowiązujący od 1.10.2019 r. – pobierz plik

matryca efektów 2021 – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z opieką nad małym dzieckiem – pobierz plik
matryca efektów 2021 – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z psychopedagogiką – pobierz plik
matryca efektów 2021 – pedagogika resocjalizacyjna z psychopedagogiką – pobierz plik
pedagogika resocjalizacyjna – pobierz plik
pedagogika opiekuńcza i wychowawcza z opieką nad małym dzieckiem – pobierz plik
pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – pobierz plik
terapia zajęciowa z opieką nad osobami starszymi – pobierz plik
pedagogika studia I stopnia – profil praktyczny

pedagogika studia I stopnia nabór 2019 – pobierz plik
pedagogika resocjalizacyjna – pobierz plik
pedagogika opiekuńcza i wychowawcza – pobierz plik
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – pobierz plik
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z opieką nad dzieckiem – pobierz plik

Program studiów II stopnia obowiązujący od 1.10.2021 r – pobierz plik

Plan studiów II stopnia obowiązujący od 1.10.2021 r. – pobierz plik

Program studiów II stopnia obowiązujący od 1.10.2019 r. – pobierz plik

w zakresie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terpaii pedagogicznej – pobierz plik
w zakresie pedagogika resocjalizacyjna – pobierz plik
w zakresie pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – pobierz plik
w zakresie pedagogika rodziny z poradnictwem socjalnym – pobierz plik

pedagogika, studia II stopnia – profil praktyczny

pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – pobierz plik
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej – pobierz plik
pedagogika społeczno-rodzinna – pobierz plik
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna – pobierz plik
terapia pedagogiczna – pobierz plik

Efekty uczenia się dla kierunku studiów II stopnia obowiązujący od 1.10.2019 r. – pobierz plik

matryca efektów 2021 – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej – pobierz plik
matryca efektów 2021 – pedagogika resocjalizacyjna – pobierz plik
matryca efektów 2021 – pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi – pobierz plik
matryca efektów 2021 – edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne – pobierz plik
matryca efektów 2021 – pedagogika zdrowia z podstawami żywienia – pobierz plik
w zakresie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terpaii pedagogicznej – pobierz plik
w zakresie pedagogika resocjalizacyjna – pobierz plik
w zakresie pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – pobierz plik
w zakresie pedagogika rodziny z poradnictwem socjalnym – pobierz plik
pedagogika studia II stopnia – profil praktyczny

pedagogika studia II stopnia nabór 2019 – pobierz plik
pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – pobierz plik
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej – pobierz plik
pedagogika społeczno-rodzinna – pobierz plik
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna – pobierz plik
terapia pedagogiczna – pobierz plik

kształcenie nauczycieli – pobierz plik
standardy nauczycielskie – pobierz plik
wzorcowe efekty – pobierz plik

KIERUNEK ADMINISTRACJA

Uchwała Senatu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu z dnia 10.02.2021 r. zmieniająca program studiów na kierunku administracja studia I stopnia o profilu praktycznych w formie niestacjonarnej – pobierz plik

administracja studia I stopnia

administracja plan studiów 2020 – pobierz plik
administracja program studiów 2020 – pobierz plik
administracja nabór 2019 – pobierz plik
administracja nabór 2018 rok – pobierz plik
program i efekty kształcenia 2018 rok – pobierz plik
administracja nabór 2017 rok – pobierz plik
administracja nabór 2016 rok – pobierz plik
program i efekty kształcenia 2016 rok – pobierz plik
administracja nabór 2015 – pobierz plik
administracja studia II stopnia

administracja plan studiów 2020 – pobierz plik
administracja program studiów 2020 – pobierz plik
administracja nabór 2019 rok – pobierz plik
administracja nabór 2017 rok – pobierz plik
administracja nabór 2016 rok – pobierz plik
program i efekty kształcenia 2016 rok – pobierz plik
administracja nabór 2015 – pobierz plik

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Uchwała Senatu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu z dnia 10.02.2021 r. zmieniająca program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia o profilu praktycznych w formie niestacjonarnej – pobierz plik

bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia

bezpieczeństwo wewnętrzne program studiów 2020 – pobierz plik
bezpieczeństwo wewnętrzne plan studiów 2020 – pobierz plik
bezpieczeństwo wewnętrzne nabór 2019 rok – pobierz plik
bezpieczeństwo wewnętrzne nabór 2018 rok – pobierz plik
program i efekty kształcenia 2018 rok – pobierz plik
bezpieczeństwo wewnętrzne nabór 2017 rok – pobierz plik
bezpieczeństwo wewnętrzne nabór 2016 rok – pobierz plik
program i efekty kształcenia 2016 rok – pobierz plik
bezpieczeństwo wewnętrzne nabór 2013 rok – pobierz plik

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Uchwała Senatu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu z dnia 10.02.2021 r. zmieniająca program studiów na kierunku zarządzanie studia I stopnia o profilu praktycznych w formie niestacjonarnej – pobierz plik

Uchwała Senatu z dnia 16 lipca 2021 w sprawie programu studiów na kierunku zarządzanie – pobierz plik

Sylabusy nabór 2021/2022 – pobierz plik

Efekty uczenia się w odniesieniu do PRK – pobierz plik

Efekty uczenia się w odniesieniu do przedmiotów – pobierz plik

zarządzanie studia I stopnia

zarządzanie plan studiów nabór 2021/2022 – pobierz plik
zarządzanie plan studiów 2020 – pobierz plik
zarządzanie program studiów 2020 – pobierz plik
zarządzanie nabór 2019 rok – pobierz plik
zarządzanie nabór 2018 rok – pobierz plik
program i efekty kształcenia 2018 rok – pobierz plik
zarządzanie nabór 2017 rok – pobierz plik
zarządzanie nabór 2016 rok – pobierz plik
program i efekty kształcenia 2016 rok – pobierz plik
zarządzanie nabór 2015 rok – pobierz plik

KIERUNEK PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie

PSYCHOLOGIA niestacjonarne 2020 – 2021 – Przedmioty wspólne – pobierz plik
PSYCHOLOGIA niestacjonarne 2020 – 2021 – Moduły do wyboru – pobierz plik
PSYCHOLOGIA niestacjonarne 2019 – 2020 – Przedmioty wspólne – pobierz plik
PSYCHOLOGIA niestacjonarne 2019 – 2020 – Moduły do wyboru – pobierz plik
KIERUNEK LEKARSKI

uchwała senatu z dnia 24.03.2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów- pobierz plik

uchwała ws. zmiany zasad rekrutacji w roku akademickim 2022-23 – pobierz plik

uchwała ws. zmiany zasad rekrutacji w roku akademickim 2023-24 – pobierz plik

uchwała ws. zmiany uchwały ws. programu studiów- kierunek lekarski – pobierz plik

Zarządzenie dziekana Wydziału Lekarskiego z dnia 10 października w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 – pobierz plik

W związku z uruchomieniem kierunku lekarskiego Władze Uczelni zainicjowały opracowanie zaktualizowanej strategii uczelni na lata 2019 – 2025 +. Projekt strategii został opracowany w okresie od maja do sierpnia 2023. Na przełomie sierpnia i września 2023 roku projekt strategii został poddany konsultacjom społecznym z interesariuszami otoczenia społeczno– gospodarczego Uczelni. W wyniku podjętych działań, we wrześniu 2023 r., opracowana została aktualnie obowiązująca Strategia Uczelni.

Strategia rozwoju Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu na lata 2019 – 2025+ (aktualizacja wrzesień 2023 r.) –  pobierz plik

Strategia rozwoju Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej do roku 2025 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 26.05.2023 r. w sprawie wysokości opłat dodatkowych za usługi edukacyjne na kierunku lekarskim  – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 26.05.2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy między uczelnią a studentem oraz wysokości opłat za studia – pobierz plik

Zarządzenie Rektora AMiSNS z dnia 26.06.2023r.  zmieniające załącznik nr. 1 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 26.05.2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy między uczelnią a studentem oraz wysokości opłat za studia na kierunku lekarskim  – pobierz plik

Zarządzenie Rektora AMiSNS z dnia 26.06.2023r.  zmieniające załącznik nr.1 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 09.05.2023 r. w sprawie stosowania nazwy Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 24.04.2023 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 01.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Akademii Medycznych i Społecznych Nauki Stosowanych – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 10.08.2022 r. w sprawie wysokości opłat dodatkowych za usługi edukacyjne na kierunku lekarskim – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 13.07.2022 r. w sprawie polityki współpracy międzynarodowej AMiSNS – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 3.06.2022 r. w sprawie działań związanych z II stopniem alarmowym CRP obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 31.05.2022r. w sprawie wykazu kierunków objętych w roku akademickim 2022/2023 procedurą potwierdzania efektów uczenia się – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 27.05.2022 r. w sprawie zasad obsługi prac dyplomowych w AMiSNS z wykorzystaniem JSA oraz modułu APD – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia z dnia 24.05.2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 20.04.2022 r. w sprawie przeglądów infrastruktury dydaktycznej – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 1.04.2022 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 1.04.2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Rektora EUH-E z dnia 1 października 2021 r. w sprawie bezpiecznego funkcjonowania Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w roku akademickim 2021/2022 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 3.02.2022 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 25.01.2022 r. w sprawie komisji bioetycznej AMiSNS – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 25.01.2022 r. w sprawie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 23.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wydziałowego systemu zapewnienia jakości WNoZ – pobierz plik / pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 22.12.2021 r. w sprawie procedury przeniesienia studenta z innej uczelni – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 14.12.2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania uczelnianego systemu jakości 2021 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 14.12.2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 25.11.2021 r. w sprawie wymiany legitymacji studencki w związku ze zmianą nazwy uczelni – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 12.11. 2021 r. w sprawie zmian osobowych w Radzie pracodawców WNoZ – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 1.10.2021 r. w sprawie bezpiecznego funkcjonowania EUH-E w roku 2021-2022 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 28.07.2021 r. w sprawie organizacji i udziału w szkoleniach – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 15.07.2021 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19.12.2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Molestowaniu Seksualnemu – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 15.07.2021 r. w sprawie zmian w Wydziałowym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia Na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 15.07.2021 r. w sprawie procedury przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 12.07.2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 25.06.2021 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia regulaminów egzaminów dyplomowych – pobierz plik

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora z dnia 25.06.2021 r. – pobierz plik
załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora z dnia 25.06.2021 r. – pobierz plik
załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora z dnia 25.06.2021 r. – pobierz plik
załącznik nr 4 do zarządzenia Rektora z dnia 25.06.2021 r. – pobierz plik
Zarządzanie Rektora z dnia 25.06.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu egzaminu OSCE dla studentów kierunku pielęgniarstwo I stopnia – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 16.06.2021 r. w sprawie organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 1.06.2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 11.05.2021 r. w sprawie organizacji zajęć i sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zmieniające zarządzenie z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie organizacji zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 07.05.2021 r. w sprawie zasad obsługi prac dyplomowych w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego(JSA) oraz modułu Archiwum prac Dyplomowych(APD)  – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 8.01.2021 r. w sprawie zmian w programie studiów na kierunku pielęgniarstwo studia I i II stopnia o profilu praktycznym – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 27.01.2021 r. w sprawie organizacji zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 24.11.2020 r. w sprawie organizacji zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 20 października 2020 roku w sprawie ograniczenia liczby zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym w roku akademickim 2020/2021 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zasad organizacji i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 14.09.2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć stacjonarnych w semestrze zimowym 2020/2021 – pobierz plik

Zarządzenie Rektra z dnia 05.08.2020 r. w sprawie zmian w programie studiów na kierunku ratownictwo medyczne – pobierz plik

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020 / 2021 COVID-19 – pobierz plik

Zarządzenie ws. zmiany zarządzenia dot. przywrócenia zajęć na terenie EUH-E – pobierz plik oświadczenie studentów COVID – pobierz plik

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2020 / 2021 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2019 / 2020 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora w sprawie częściowego przywrócenia zajęć stacjonarnych – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 18.05.2020 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 5.05.2020 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 30.03.2020 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 13.03.2020 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 24.05.2019 – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 28.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad, udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz postępowania w razie wypadku lub awarii – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 28.02.2019 r. w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 28.02.2019 r. w sprawie sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych odbywających się na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu niebędących imprezami masowymi – pobierz plik

Zarządzenie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 r. – pobierz

Zarządzenie z dnia 10.05.2023 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 r. – pobierz

Zarządzenie z dnia 25.04.2023 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – pobierz

Zarządzenie z dnia 25.04.2023 r. w sprawie powołania Rady Programowej kierunku Lekarskiego – pobierz

Zarządzenie z dnia 01.10.2022 r. określające kryteria doboru miejsc odbywania praktyk zawodowych na kierunku lekarskim – pobierz

Raport samooceny – kierunek lekarski – pobierz plik

Raport samooceny administracja – pobierz plik

Raport samooceny pielęgniarstwo – pobierz plik

Raport samooceny pedagogika – pobierz plik

Raport samooceny zarządzania – pobierz plik

Działania zapobiegające korupcji

Zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne – pobierz plik

Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych z dnia 30 września 2022 roku- pobierz plik

Regulamin pomocy materialnej dla studentów – pobierz plik
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – pobierz plik
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu – pobierz plik
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – pobierz plik
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów – pobierz plik
Wniosek o przyznanie zapomogi – pobierz plik
Numer rachunku bankowego dla kwestury – pobierz plik

Zarządzenie z dnia 25.05.2022 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów za usługi edukacyjne – pobierz plik

Zarządzenie z dnia 12.07.2021 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów za usługi edukacyjne – pobierz plik

Wysokość opłat pobieranych od studentów – za kierunki – pobierz plik

Wysokość opłat pobieranych od studentów – za usługi edukacyjne – pobierz plik

Zasady i tryb przyjmowania na studia
Uchwała Senatu EUH-E w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się – pobierz plik

Uchwała Senatu EUH-E w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2020/2021 – pobierz plik

Uchwała Senatu EUH-E w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 – pobierz plik

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się dla kierunku lekarskiego od 01.10.2023 r. – pobierz plik

Uchwała w sprawie organizacji potwierdzenia efektów uczenia się – pobierz plik

pielęgniarstwo studia I stopnia

matryce / efekty uczenia
pielęgniarstwo nabór 2020 rok – pobierz plik
pielęgniarstwo nabór 2019 rok – pobierz plik
pielęgniarstwo nabór 2017 rok – pobierz plik
pielęgniarstwo studia II stopnia

matryce / efekty uczenia
pielęgniarstwo II nabór 2020 rok – pobierz plik
pielęgniarstwo II nabór 2019 rok – pobierz plik
pielęgniarstwo II nabór 2016 rok – pobierz plik

położnictwo studia I stopnia

matryce / efekty uczenia – pobierz plik

ratownictwo medyczne I stopnia

ratownictwo medyczne nabór 2020 rok – pobierz plik

ratownictwo medyczne nabór 2019 rok – pobierz plik

fizjoterapia jednolite studia magisterskie

fizjoterapia nabór 2019 rok – pobierz plik

bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia

bezpieczeństwo wewnętrzne nabór 2019 – pobierz plik
bezpieczeństwo wewnętrzne nabór 2018 – pobierz plik
bezpieczeństwo wewnętrzne – pobierz plik

zarządzanie studia I stopnia

Efekty uczenia się w odniesieniu do PRK – pobierz plik

Efekty uczenia się w odniesieniu do przedmiotów – pobierz plik

zarządzanie nabór 2019 – pobierz plik
zarządzanie nabór 2018 – pobierz plik
zarządzanie – pobierz plik
zarządzanie nabór 2015 – pobierz plik

administracja studia I i II stopnia

administracja studia II stopnia nabór 2019 – pobierz plik
administracja studia I stopnia nabór 2019 – pobierz plik
administracja studia I stopnia nabór 2018 – pobierz plik
administracja studia II stopnia nabór 2017 – pobierz plik
administracja studia I i II stopnia – pobierz plik
administracja studia I stopnia nabór 2015 – pobierz plik
administracja studia II stopnia nabór 2015 – pobierz plik
Efekty uczenia się dla kierunku studiów I stopnia obowiązujący od 1.10.2019 r. – pobierz plik

pedagogika resocjalizacyjna – pobierz plik
pedagogika opiekuńcza i wychowawcza z opieką nad małym dzieckiem – pobierz plik
pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – pobierz plik
terapia zajęciowa z opieką nad osobami starszymi – pobierz plik
pedagogika studia I stopnia – profil praktyczny

pedagogika studia I stopnia nabór 2019 – pobierz plik
pedagogika resocjalizacyjna – pobierz plik
pedagogika opiekuńcza i wychowawcza – pobierz plik
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – pobierz plik
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z opieką nad dzieckiem – pobierz plik
Efekty uczenia się dla kierunku studiów II stopnia obowiązujący od 1.10.2019 r. – pobierz plik

w zakresie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terpaii pedagogicznej – pobierz plik
w zakresie pedagogika resocjalizacyjna – pobierz plik
w zakresie pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – pobierz plik
w zakresie pedagogika rodziny z poradnictwem socjalnym – pobierz plik
pedagogika studia II stopnia – profil praktyczny

pedagogika studia II stopnia nabór 2019 – pobierz plik
pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – pobierz plik
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej – pobierz plik
pedagogika społeczno-rodzinna – pobierz plik
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna – pobierz plik
terapia pedagogiczna – pobierz plik
kształcenie nauczycieli – pobierz plik
standardy nauczycielskie – pobierz plik
wzorcowe efekty – pobierz plik

psychologia jednolite studia magisterskie

psychologia – pobierz plik

Zarządzenie Rektora z dnia 28.02.2019 r. w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu – pobierz plik

1. Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego:

wzorzec ukończenia studiów pierwszego stopnia – POBIERZ
wzorzec ukończenia studiów drugiego stopnia – POBIERZ
wzorzec ukończenia jednolitych studiów magisterskich – POBIERZ

2. Opis dokumentu publicznego:
Format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: A4 (297×210 mm), papier bez wybielaczy optycznych o gramaturze 120 g/m2, technika druku: offset, zadruk jednostronny.
Sposób personalizacji dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej.

data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 2.07.2021 r.
data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 12.07.2021 r.
okres ważności dokumentu publicznego: –
data zakończenia wydawania dokumentu publicznego: –
3. Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego:

graficzny opis zabezpieczeń – POBIERZ
Podstawa prawna: art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53 z późn. zm.).

Uchwała Senatu z dnia 22 września 2023 r. w sprawie strategii rozwoju Akademii Medycznych i Społecznych Nauk stosowanych w Elblągu na lata 2019-2025+ – pobierz plik

Uchwała Senatu AMiSNS z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2023/2024 – tekst jednolity z dnia 26.05.2023 r. – pobierz plik

Uchwała Senatu z dnia 26.05.2023 r. Program studiów kierunek lekarski – pobierz plik

Uchwała Senatu z dnia 26 maja 2023 r. zmieniająca Uchwałę Senatu w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2023/2024 – pobierz plik

Uchwała Senatu z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu studiów – pobierz plik

Uchwała Senatu AMiSNS z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2023/2024 – tekst jednolity z dnia 24.02.2023 r. – pobierz plik

Uchwała Senatu AMiSNS z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę Senatu w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2023/2024 – pobierz plik 

Uchwała Senatu AMiSNS z dnia 30 września 2022 zmieniająca Uchwałę Senatu z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie rekrutacji w roku akademickim 2023/2024. Tekst jednolity z dnia 30.09.2022 r. – pobierz plik

Uchwała Senatu AMiSNS z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Senatu w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2023/2024 – pobierz plik

Uchwała Senatu z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2023/2024 – pobierz plik

Uchwała Senatu EUH-E z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2022/2023, tekst jednolity z dnia 30.09.2022 r. – pobierz plik

Uchwała Senatu AMiSNS z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Senatu  w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2022/2023 – pobierz plik 

Uchwała Senatu EUH-E z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2022/2023 tekst jednolity z dnia 10.08.2022 r. – pobierz plik

Uchwała Senatu AMiSNS z dnia 10.08.2022 r. zmieniająca Uchwałę Senatu w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2022/2023 – pobierz plik

Uchwała Senatu EUH-E z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2022/2023 tekst jednolity z dnia 27.05.2022 r. – pobierz plik 

Uchwała Senatu z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się – pobierz plik

Uchwała Senatu z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zamiany Uchwały Senatu EUH-E z dnia 7 maja 2021 w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2022/2023 – pobierz plik

Uchwała Senatu z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie Regulaminu egzaminu dyplomowego na jednolitych studiach magisterskich kierunek fizjoterapia – pobierz plik

załącznik nr 1 do Uchwały Senatu AMiSNS z dnia 25.02.2022 – pobierz plik
Uchwała Senatu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie polityki jakości – pobierz plik

Uchwała Senatu z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie programu studiów na kierunku zarządzanie – pobierz plik

Uchwała Senatu z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2022/2023 – pobierz plik

Uchwała Senatu z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji na tzw. studia pomostowe na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2021/2022 – pobierz plik